Stormsluiting Maeslantkering 3 januari 2018

De sluiting van de Maeslantkering, die woensdag 3 januari voor het eerst sinds 2007 vanwege een storm dichtging, is succesvol verlopen. "Alles werkte zoals we vooraf hadden gehoopt", zegt Marc Walraven.

Marc Walraven (leider keerproces Maeslantkering en Hartelkering) van Rijkswaterstaat licht toe wat er allemaal komt kijken bij het sluiten van de Maeslantkering.

Hij krijgt via de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging en het Watermanagementcentrum Nederland gegevens over de weersverwachting en verwachte waterstanden. Ook met hulp van meetpunten op zee kunnen de teamleden van Walraven zien wat er met de zeespiegel gebeurt. ‘Aan de hand van waterstandsmodellen kunnen wij al een paar dagen van tevoren de verwachte waterstanden inschatten en ons voorbereiden op een eventuele oproep', vertelt Walraven. 'De windrichting en kracht zijn daarbij van grote invloed op de hoogte van de stormvloed. Op basis van de voorspelde waterstandsverwachtingen ter hoogte van Rotterdam of Dordrecht wordt vervolgens automatisch bepaald of de stormvloedkeringen dicht moeten.'

Walraven vertelt dat hij, samen met de leden van het operationele team, binnen 2 uur op locatie aanwezig moet zijn als de piepers het signaal afgeven dat de operationele fase is gestart. 'In de bedienruimtes op de Maeslantkering en Hartelkering worden tijdens de stormvloed alle systemen gemonitord en worden, indien nodig, acties ondernomen door goed getraind personeel.' 

'Toen de Maeslantkering en Hartelkering gebouwd werden, gingen we ervan uit dat ze eens in de 7 tot 10 jaar zouden sluiten. Dit halen we echter nog niet, waardoor we de sluiting en de personele inzet eigenlijk niet voldoende onder realistische omstandigheden kunnen oefenen', aldus Walraven.

De laatste keer dat de Maeslantkering voor een storm sloot was in 2007. Wel is er elk jaar in september een proefsluiting, dan liggen de mensen met hun picknickmand in de zon toe te kijken. Walraven: 'Met een echte stormvloed leer je natuurlijk meer en intenser. Een echte situatie is altijd anders. Je moet als team snel met elkaar schakelen en de adrenaline stroomt door het hele team.’ Om in voldoende mate onder realistische omstandigheden te kunnen testen en trainen zijn er vorig jaar met de minister afspraken gemaakt om de kering vaker te sluiten onder stormcondities. 'Dit doen we nu eens in de 7 jaar. Hierbij gaan we uit van een verwachte waterstand van +2,60 m NAP bij Rotterdam en +2,30 m NAP bij Dordrecht.' De hoogste waterstand die woensdag werd bereikt was 2,72 meter. Woensdagavond zijn de deuren weer geopend.

Het was woensdag de eerste keer dat alle keringen in Nederland dicht waren. Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Waterstaat) was die unieke situatie aanleiding om van dichtbij te zien of de Maeslantkering daadwerkelijk een storm aankan. ‘We staan wereldwijd bekend om ons watermanagement. Vandaag zien we hier een voorbeeld van, in volle glorie. Dit is echt iets om trots op te zijn’, aldus de bewindsvrouw.


Behalve de Maeslantkering en de Hartelkering zijn ook de Oosterscheldekering, Ramspolkering en de Hollandsche IJsselkering gesloten.

Nu is de storm voorbij, maar aan de strijd tegen het water komt in Nederland nooit een eind. De hoge waterstanden in de Rijn, Vecht en IJssel zijn de volgende uitdaging. Daar gaat Rijkswaterstaat zich nu op richten.